Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2025

 

 

1. Doelstellingen van Stichting Papaya Kuir

Stichting Papaya Kuir is gevestigd aan de Hembrugstraat 142 (1013XC) te Amsterdam.

 

De doelstellingen van stichting Papaya Kuir zijn:

-        Sociaal werk verrichten met en voor de Latinx Trans & Queer vluchtelingen- en migrantengemeenschap, zoals vertaling, vervoer, begeleiding, empowerment, opbouw van gemeenschapsnetwerken, medische ondersteuning, economische en emotionele steun, alsmede doorverwijzing naar andere organisaties die diensten verlenen waarvoor Papaya Kuir beperkingen heeft.

 

-        Culturele projecten ontwikkelen en organiseren die gericht zijn op de ondersteuning van de Latinx Trans & Queer vluchtelingen- en migrantengemeenschap met als doel het bewustzijn over de uitdagingen en de leefwereld van onze gemeenschap te vergroten.

 

2. Wijze van werving van gelden

Stichting Papaya Kuir ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies van de overheid en van andere sociaal politieke organisaties en donaties van hoofzakelijk particulieren.

 

3. Beheer van het vermogen

Bestuur

Stichting Donum heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een

penningmeester.

 

-        Voorzitter is mevrouw Sandra Marisol Macias del Villar

 

-        Secretaris is mevrouw Natalia Isabel Sorzano Londoño

 

     -        Penningmeester is mevrouw Maria Alejandra Zabala Páez

 

 

Activiteiten bestuur

 

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het opzetten en begeleiden van projecten;

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

 

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

 

 

 4. Besteding van het vermogen

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Papaya Kuir.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.